Totalt (netto): NOK 0
  1. Følgende definisjoner gjelder i denne ansvarsfraskrivelsen:

Nettside: På hver enkelt nettside hvor utgiveren inkluderer en hyperkobling til denne ansvarsfraskrivelsen med den hensikt å gjøre ansvarsfraskrivelsen gjeldende for gitte nettside.

Utgiver: Den autoriserte utgiveren av denne nettsiden; Solits VOF.

Bruk: Inkluderer lasting, innlogging, forespørsler, konsultasjoner, lesing, visning, lytting, redigering, utfylling (av skjema), sending, (midlertidig) kopiering, lagring, videresending, distribuering, ta i bruk tjenester, foreta legale handlinger (for eksempel kjøp, leie).

Du/deg: Den personen eller juridisk enheten, uavhengig av representativ kapasitet, som er bruker av nettsiden.

Innhold: Inkluderer tekst, bilder, hyperkoblinger, lyd- og/eller videofiler og/eller andre objekter.

Tap: Direkte eller indirekte tap av hvilken som helst slags natur, inkluderer tap av data og eiendom, tapt omsetning, gevinst eller annen skade av økonomisk natur.

  1. Denne nettsiden styres av betingelsene nedenfor. Ved å ta i bruk nettsiden, samtykker du samtidig i betingelsene i ansvarsfraskrivelsen.

 

  1. Utgiveren vil så langt det er mulig sørge for regelmessig oppdatering og/eller komplettering av innholdet på nettsiden. Til tross for denne omsorgen og oppmerksomheten kan det forekomme ufullstendigheter og/eller feil i innholdet.
  1. Utgiveren presenterer innholdet på websiden i den nåværende tilstanden, uten at dette garanterer eller forsikrer noe når det kommer til korrekthet, egnethet for et bestemt formål eller lignende.

 

  1. Utgiveren kan, uavhengig av grunn og på det tidspunkt han selv velger, forandre eller avslutte nettsiden, uten å måtte varsle om dette på forhånd. Utgiveren tar ingen ansvar for endringer eller avslutninger av nettsiden.
  1. Uten at det står tydelig i ansvarsfraskrivelsen, tar utgiveren ingen ansvar når det kommer til tredjeparts filer synlig linket til nettsiden. Enhver slik lenke innebærer ikke godkjenning av slike filer.

 

  1. Uautorisert eller upassende bruk av nettsiden eller dens innhold kan føre til brudd på intellektuelle rettigheter, forskrifter gjeldende for personvern, publisering og/eller kommunikasjon i ordets bredeste forstand. Du tar selv ansvar for all data som sendes fra nettsiden.
  1. Utgiveren reserverer seg retten til å nekte tilgang til bruk av nettsiden og/eller av enkelte tjenester knyttet til nettsiden. Utgiveren kan med dette som formål overvåke tilgangen til nettsiden.  

 

  1. Du skal beskytte og frita utgiveren, dens ansatte, representanter, rettighetshavere, handelspartnere og forfatteren av denne ansvarsfraskrivelsen mot alle rettslige og utenomrettslige tiltak, rettsordre mv. inkludert kostnader for juridisk assistanse, regnskapsførere mv. engasjert av tredjeparter som følge av, eller relatert til, din bruk av nettsiden, samt mot brudd på lovlige bestemmelser overhodet, eller brudd på tredjeparts rettigheter.